Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Elly Prinse niet garanderen dat de informatie op haar website steeds actueel, volledig of correct is. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Elly Prinse is niet verantwoordelijk voor inhoud en functioneren van links waarnaar verwezen wordt.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. www.levenslint.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Elly Prinse het op prijs dat zulke onjuistheden worden gemeld bij info@levenslint.nl

www.levenslint.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.


COPYRIGHT LEVENSLINT 2012 - DISCLAIMER - DESIGN SUPERMASH