Groepsactiviteiten voor ouderen

Levenslint beroert, beweegt, troost en verbindt

Levenslint verzorgt groepsbijeenkomsten met en voor ouderen. Deelnemers worden uitgenodigd op een ingetogen manier stil te staan bij de kunst en de kunde van hun leven. Centraal staan uitwisseling van ervaringen, bezinning, meditatie en ontmoeting.

In overleg met beroepskrachten van een verzorgings- of verpleeghuis biedt Levenslint een programma voor een of meerdere middagen voor een groep van circa 15 ouderen. Het programma is eveneens geschikt voor ouderen van een plaatselijke of regionale ouderenorganisatie.

De bijeenkomst is opgebouwd uit onderdelen als gedichten, verhalen, muziek, bezinning/meditatie, gesprek en ontmoeting.
In verzorgingshuis Lindehof komen op een woensdagmiddag 14 mensen bij elkaar om onder leiding van Elly Prinse met elkaar in gesprek te gaan over het thema herdenken. Met behulp van mooie kaarten wordt eerst uitgewisseld over de betekenis van herdenken. Vervolgens vertelt iedereen over een belangrijk moment uit het eigen leven. Ieders verhaal wordt in het licht gezet door een kaarsje aan te steken. Enkele weken later komt bijna dezelfde groep mensen bijeen voor een middag rond het thema 'op zoek naar het licht'. Met behulp van een geleide meditatie wordt iedereen uitgenodigd op zoek te gaan naar de levensbron in zichzelf. Wij sluiten de middag af met een gezamenlijk gesprek en een toepasselijk gedicht.


COPYRIGHT LEVENSLINT 2012 - DISCLAIMER - DESIGN SUPERMASH