Trainingen

Levenslint beroert, beweegt, biedt inzicht, verbindt.

Levenslint verzorgt trainingen, intervisie en workshops. Elly Prinse heeft inmiddels ruim 20 jaar ervaring in het geven van trainingen. Zij weet mensen in beweging te krijgen rond thema's als communicatie, levensvragen, verlies en rouw.

Elly Prinse is vooral bekend van haar trainingsaanbod voor beroepskrachten en vrijwilligers in de sectoren zorg en welzijn. Zij richt zich vooral op mensen die zich inzetten voor het welbevinden van ouderen. Elly: "Het succes van de zorg die je verleent, staat of valt bij de manier van bejegenen." Hoe maak je contact met de levenswijsheid, de pijn en de kracht van jouw medemens? In de training leer je hoe je door luisteren, reageren, erkennen, vertrouwen, samenzijn in stilte, een gebed of een klein ritueel de ander werkelijk kunt ontmoeten en kunt erkennen. 

Levenslint biedt begeleiding, intervisie en training met onderdelen als:

  • Reflectie op eigen ervaringen in leven en werk en de daarin ontwikkelde kwaliteiten.
  • Inzicht in de specifieke kenmerken van goede aandacht.
  • Het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan echt luisteren.
  • Oefenen met praktijksituaties.
Elly Prinse begeleidt/traint bijvoorbeeld een groep vrijwilligers van een inloophuis voor mensen met kanker, traint lokale vrijwilligers van een landelijke welzijnsorganisatie, ondersteunt kerkelijk vrijwilligers die huisbezoek doen en werkt met vrijwilligers die rouwenden begeleiden.

Daarnaast verzorgt zij trainingen en workshops voor thuiszorgmedewerkers en voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen.  'Luisteren met je hart' en 'Met de dood voor ogen' zijn er daar enkele van. In overleg met de opleidingsfunctionaris of manager wordt een op maat gesneden programma ontwikkeld


COPYRIGHT LEVENSLINT 2012 - DISCLAIMER - DESIGN SUPERMASH